Referencje

(wybrane)

1.Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki : 01.01.1994 – 30.09.2004
2.Politechnika Łódzka – członek Senatu – 2 kadencje : 1999/2000 – 2001/2002, 2001/2002 – 2004/2005
3.Politechnika Łódzka – członek Rady ds. Jakości Kształcenia przy Rektorze – 2 kadencje :2001 – 2003, 2004 – 2006
4.Złoty Krzyż Zasługi – 1990
5.Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej – 1997
6.Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2000
7.Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1977
8.Nauczyciel Roku Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej – 2007
9.Złoty medal za długoletnią służbę Prezydenta RP – 2011