Firma „Everest”

oferuje kursy przygotowawcze do matury z matematyki, deklarując najwyższy profesjonalny poziom nauczania. Właściciel firmy, dr Bogdan Koszela, jest emerytowanym docentem w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. Przez ponad 10 lat był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych tego Instytutu, co zaświadcza o tym, że na nauczaniu matematyki powinien się znać. Przez wiele lat był wykładowcą matematyki na kursach przygotowawczych do egzaminów maturalnych i egzaminów wstępnych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką. Zajęcia prowadzone przez niego cieszyły się dużą popularnością a ich słuchacze bez kłopotów dostawali się na studia wyższe w różnych uczelniach.

W roku 2005 założył własną firmę i rozpoczął działalność na własną rękę. Corocznie wszyscy uczestnicy jego kursów dostają się w komplecie na interesujące ich kierunki studiów. W 2007 roku rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, w którym od samego początku Bogdan Koszela był nauczycielem matematyki. Prowadzone przez niego klasy każdorazowo napisały maturę z matematyki na bardzo wysokim poziomie.